OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ sa z dôvodu zvýšenej bezpečnosti a ochrany detí rozhodlo upraviť režim ranných príchodov žiakov do školy takto:

  1. Ranný príchod žiakov do školy je do 7:45.
  2. Ranný príchod žiakov do zbernej triedy ŠKD (IV.A), je do 7:15
  3. Rodičia dovedú žiakov k vstupným dverám, do budovy nevstupujú.
  4. Rodičia žiakov prvého ročníka môžu doprevádzať žiaka k šatňovým skrinkám do konca septembra. Od októbra túto úlohu prevezmú dozorkonajúci učitelia.
  5. Pri prezliekaní žiakov I. stupňa pomáhajú učitelia, ktorí majú na chodbe v daný deň dozor.

POZOR – ZMENA!!!

Vchody budú vyznačené písmenami A, B:

–          vchod A /pôvodný vchod/ –  je určený pre I. stupeň

–          vchod B – II. stupeň

V interiéri školy sa smú pohybovať len jej zamestnanci. V prípade potreby sa obráťte na službu. Tá Vám podá akékoľvek informácie a vybaví Vaše požiadavky.

 

Žiadame Vás o pochopenie a dodržiavanie týchto opatrení s platnosťou od 1.11. 2014.

 

Riaditeľstvo ZŠ