Aj v tomto školskom roku sa žiačky 7.d triedy Damaris Vangorová, Karin Majirská, Laura Jusková, Ľubica Belejová, Kristína Korpa-Janová a žiačky 6.c triedy Terezka Hasaralejková  a Laura Pastorčáková spolu s pani učiteľkou PaedDr. Katarínou Mrázovou zapojili do projektu eTwinning pod názvom „Europaischer Tag der Fremdsprachen“ (Európsky deň cudzích jazykov).

Cieľom a hlavnou úlohou projektu je výmena pohľadníc medzi krajinami: Gréckom, Tureckom, Poľskom a Slovenskom a takto sa zdokonaliť v nemeckom jazyku, ktorý je komunikačným jazykom medzi krajinami a komunikačným jazykom projektu. Žiačky si vybrali svoje najobľúbenejšie slovo v nemčine a preložili ho do svojho rodného jazyka. Vytvorili potom pohľadnicu, ktorú doplnili pekným obrázkom. Takto zozbierané slová z rôznych jazykov poslúžia na vytvorenie spoločného slovníka.

Certifikát eTwinning