V rámci rozvíjania zdravého životného štýlu sa žiaci 1.-4. ročníka dňa 7.10.2014 stretli v školskej jedálni a ochutnali rôzne mliečne nápoje. O  význame mlieka a jeho dôležitosti pre ľudský organizmus toho už veľa vedia, preto mlieko  a rôzne mliečne nápoje patria medzi ich najobľúbenejšie.