Školský rok 2013/2014 patril v našej škole k mimoriadne úspešným. Už od septembra naši žiaci „bodovali.“ Zo všetkých súťaží priniesli:

z okresných kôl:

46 – 1. miest

39 – 2. miest

22 – 3. miest

z krajských kôl:

10 – 1. miest

3 – 2. miesta

9 – 3. miest

z celoštátnych kôl:

6 – 1. miest

1 – 2. miesto

3 – 3. miesta

Na medzinárodnej úrovni získali žiaci po jednom 2. a 3. mieste.

Popri týchto súťažiach dosiahli najvyšší level aj naši deviataci v celoštátnom testovaní.

Už po druhýkrát bolo spomedzi nich (120) najviac tých (27), ktorí dosiahli v rámci Slovenska v oboch predmetoch úspešnosť nad 90%.