Naša škola má prvenstvo, keď už po 2. -krát má najväčší počet najúspešnejších deviatakov (zo 120 testovaných deviatakov školy je 27 žiakov s úspešnosťou nad 90 % v oboch predmetoch).

zdroj: www.nucem.sk