Mali ste niekedy túžbu obliecť  si niečo bláznivé?

Niečo, čo sa vám páči, ale nemôžete si to obliecť, lebo sa bojíte, čo si o vás spolužiaci pomyslia?

Prvý apríl je na to správny čas. Práve  tento deň školský parlament vyhlásil za Deň bláznivého oblečenia.  Žiaci mali možnosť prísť oblečení v niečom, čo vystihuje ich osobnosť  alebo nejaké historické obdobie. Nultý ročník tejto akcie sa podaril. Už sa tešíme na tému budúceho roka.

 

K. Hičová, M. Pradová