Úspechy v prírodovedných súťažiach.

V mesiaci marec sa žiaci našej školy zúčastnili okresných a krajských kôl  predmetových olympiád v biológii, chémii a fyziky. Dosiahli tieto úspechy:

Okresné kolo Biologickej olympiády, kategória C:

1. miesto – Matúš Vaľo

2. miesto – Sára Dudášová, Samuel Paľo

Na krajskom kole Biologickej olympiády sa Matúš Vaľo umiestnil na 2. mieste.

Okresné kolo Fyzikálnej olympiády:

2. miesto – Kristián Marcinčák

3. miesto – Samuel Naď

Okresné kolo Chemickej olympiády:

2.  miesto – Matúš Vaľo

Žiaci postupujú na krajské kolá predmetových olympiád.