Do súťaže Matematický klokan 2014 sa z I. stupňa prihlásilo 104 žiakov Súťaž sa uskutočnila 24.3.2014 počas 3. a 4. vyučovacej hodiny.

Zo 61 prihlásených žiakov II. stupňa sa súťaže Matematický klokan 2014 zúčastnilo iba 59 súťažiacich. Súťaž sa uskutočnila 24.3.2014 počas 1. a 2. vyučovacej hodiny.

Mgr. A. Timková,  Mgr. L. Babjaková