I.kategória – poézia

2. miesto Želmíra Jakubocová II.D

I.kategória – poézia

3.miesto Ema Babjáková II.D

 

II. kategória – poézia

2.miesto Miriam Kotorová  V.D

čestné uznanie Martin Gazdočka V.C

 

III. kategória – poézia

1. miesto  Soňa Pasuľková  VII.C

3.miesto  Michal Zajac  IX.C

 

3. kategória  – próza

2. miesto  Antoni Grifo  IX.C