Na stiahnutie:

Vyhlásenie 2 % 2013

Vážení rodičia!

Dovoľte, aby sme Vás aj tohto roku oslovili s prosbou darovať 2 % dane z príjmu fyzických a právnických osôb občianskemu združeniu s názvom „SRRZ Rodičovské združenie pri VI. ZŠ“.
Za uplynulé roky sme z týchto prostriedkov doplnili vybavenie učební modernými učebnými pomôckami pre žiakov školy.
Veríme, že aj v tomto roku sa nám podarí s Vašou pomocou skvalitniť výchovno-vzdelávací proces.
Tlačivá Vám poskytneme prostredníctvom triednych učiteľov v termíne stanovenom zákonom.

Rodičovská rada a Riaditeľstvo ZŠ Okružná 17 v Michalovciach