VALENTÍNSKY TURNAJ V ŠACHU

v rámci GRAND PRIX MLÁDEŽE 2013-2014

Miesto: Základná škola Okružná 17, Michalovce

Organizátor: Základná škola Okružná 17, Michalovce

Šachový oddiel ZEMPLÍN Michalovce

Hlavný rozhodca: Radoslav Ondo

Hrací systém: hrá sa podľa pravidiel FIDE pre rapid šach, 7 kôl, 2×15 minút + 2s/ťah

Termín: 8.február 2014

Časový rozpis: 8.00 hod. – 8.35 hod.    Prezentácia

8.55 hod.                       Otvorenie turnaja

9.00 hod.                       1.kolo

14.00 hod. – 14.30        hod. Vyhodnotenie a záver turnaja

Vklad: 1,00 Eur / hráč

Právo účasti: narodení 1.1.1998 a mladší

Vyhodnotenie kategórií: D8 – dievčatá narodené 1.1.2006 a mladšie

D11 – dievčatá narodené 1.1.2003 a mladšie

D14 – dievčatá narodené 1.1.2000 a mladšie

CH8 – chlapci narodení 1.1.2006 a mladší

CH11 – chlapci narodení 1.1.2003 a mladší

CH14 – chlapci narodení 1.1.2000 a mladší

Výsledky budú zaslané na SŠZ a započítajú sa do GRAND PRIX MLÁDEŽE 2013 – 2014

Prihlášky: radoslavo14@gmail.com

Najneskôr do 12.00 hod. – 7.februára 2014