Dňa 18.12.2013 sa na našej škole uskutočnil vianočný kvíz pre žiakov 6. ročníka. Pripravili ho, tak, ako každoročne, vyučujúci PK ETV – NBV. Každú triedu reprezentovali 4 žiaci. Svoje vedomosti o Vianociach si žiaci formou testov overili v odpovediach na otázky týkajúce sa nielen podstaty vianočných sviatkov, ale aj tradícií, ktoré s týmito najkrajšími sviatkami súvisia.

A ktorá trieda ukázala, že o Vianociach toho vie najviac?

Bola to trieda VI.B, ktorá s počtom bodov 26 (12 + 14) získala 1. miesto.

Na 2. mieste s počtom bodov 23 (12 + 11) sa umiestnila trieda VI.C.

3. miesto patrilo triede VI.D, ktorá získala 22 (9 + 13) bodov.

Na 4. mieste skončila trieda VI.A s počtom bodov 20 (9 + 11).

Všetci zúčastnení žiaci boli nielen odmenení drobnými cenami, ale veríme, že aj obohatení novými poznatkami o sviatkoch, na ktoré sa všetci tešia asi najviac.