Termín vianočných prázdnin 21.12.2013- 7.1.2014. Prajeme príjemné prežitie zimných  prázdnin a stretneme sa 8.1.2014.