V pondelok 20. decembra 2013 sa na 1. stupni našej školy uskutočnila súťaž v prednese povesti “Šaliansky Maťko”. Súťaž je zameraná na prednes slovenských povestí a žiaci sú rozdelení do troch kategórií podľa ročníkov.   V prvej kategórii  (žiaci 2. – 3. ročníka)   sa zúčastnilo 12 žiakov.  Keďže všetci  žiaci sa dôsledne pripravili a ich výkony boli veľmi vyrovnané,  nebolo jednoduché vybrať víťaza.

Porotcami súťaže boli p. učiteľky Eva Ferenčíková a Danka Planková a pán učiteľ Miroslav Karoľ. Mali neľahkú úlohu pri výbere víťaza a mali veru z čoho vyberať.

Výsledky súťaže :

  • 1. miesto: Ema Babjáková
  • 2. miesto: Ján Uchaľ
  • 3. miesto: Želka Jakubocová

Víťazom srdečne blahoželáme!