Kristína Štafurová z IX.C – víťazka okresného kola OSJ

Bol piatok, trinásteho…Vraj nešťastný deň! Kristínka ,zapísaná pod číslom 13, súťažiaca pod číslom 1,však v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry jednoznačne dokázala, že poverám netreba veriť!

Suverénne a s jej vlastnou rozvahou a pokojom zúročila náročnú a systematickú prípravu a jasne zvíťazila!

Keďže táto súťaž pozostáva z 3 kôl – vedomostného testu, transformácie textu a rétorického prejavu na zadanú tému, vyžaduje si naozaj všestranného ,tvorivého, vedomostne, pravopisne i rétoricky “podkutého“ žiaka. Kristínka nielenže spĺňa tieto náročné požiadavky, ale pridáva k nim aj svoju pracovitosť, precíznosť a zodpovednosť.

Veríme, že získané zručnosti a vedomosti uplatní aj v krajskom kole tejto súťaže, kde bude reprezentovať nielen našu školu, ale i celý okres.

Všetci jej 7.februára 2014 budeme silno držať prsty.

 

Mgr. M. Adamčíková