Dňa 13. Decembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Zapojili sa žiaci druhého stupňa, ktorí boli rozdelení do dvoch kategórií. Zo žiakov 5.-7. ročníka (kategória A1) sa na popredných miestach umiestnili:

1. miesto

Samuel Peťura 7.D

2. miesto:

Rudolf Mašlej 7.D

3. miesto

Marcel Polák 7.D

 

 

Zo žiakov 8.-9. ročníka (kategória B1) sa na popredných miestach umiestnili:

1. miesto

Katarína Nahalková 9.C

2. miesto:

Alexandra Sušková 8.C

3. miesto

Ema Veľasová 9. D

 

 

V kategórii  1C zvíťazil žiak 7. C triedy Joey McKay Slávik.

 

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste budú našu školu reprezentovať na okresnom kole olympiády z anglického jazyka, ktorá sa uskutoční 15. januára 2014.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za ich prejavenú snahu a nadšenie pre učenie sa anglického jazyka. Víťazom srdečne blahoželáme.