Dňa 25. 11 2013 sa naše žiačky:

Sandra Soľavová – 4.C ,

Natália Tovarňáková – 4.C ,

Žofia Dudášová – 7.C,

Sofia Sára Kvaková – 7.D,

Bianca Kelemenová – 7.D,

Sára Dudášová – 8.D

Marianna Žáková – 9.D

zúčastnili 8. ročníka speváckej súťaže „CHVÁĽME PÁNA PIESŇOU“ . Sme radi, že dievčatá v ťažkej konkurencii obstáli. Konkrétne Sára Dudášová z  8.D v 3. kategórii ( 8. – 9. roč.),  získala krásne druhé miesto. V 4. kategórii, ktorá je venovaná duetám a triám špeciálnu cenu poroty získalo naše trio dievčat  Žofia Dudášová – 7.C, Sofia Sára Kvaková – 7. D a Bianca Kelemenová – 7.D. Za ich zanietenosť a zodpovedný prístup im patrí naša veľká vďaka a dúfame, že aj v ďalšom školskom roku budú reprezentovať našu školu rovnako úspešne.