Európsky týždeň boja proti drogám 2013 na našej škole od 18.11. do 22.11.2013.

Bližšie informácie: Európsky týždeň boja proti drogám 2013

Niekoľko zaujímavých fotografií z jednotlivých aktivít Európskeho týždňa boja proti drogám 2013:


Triedne plagáty k uvedenej problematike:

Mgr. A. Timková – koordinátor protidrogovej výchovy pre 2. stupeň ZŠ