V rámci  programu Poznaj svoje peniaze prebiehal v  škole od 7.10.-11.10. 2013 projektový týždeň Eurácke kráľovstvo. Počas projektového týždňa sa vo všetkých triedach prvého stupňa realizovali aktivity v zmysle Národného  štandardu finančnej gramotnosti žiakov.  Žiaci navštívili Eurácke kráľovstvo, v ktorom poznávali všetkých členov kráľovskej rodiny-eurá, skúsili si výmenný obchod, zisťovali, kde najviac eurá míňajú, ale aj to, či je jednoduché a ako získať peniaze a navrhovali ako zachrániť Eurácke kráľovstvo pred úpadkom.

Sprievodnými  aktivitami boli vyučovacie bloky v III. E a IV. E triede, v ktorých  prebieha vyučovanie podľa modelu Vysoko efektívneho učenia/ Integrovaného tematického vyučovania.

Tretiaci sa pod vedením pani učiteľky Paligovej a pani vychovávateľky Hospodárovej  vydali  na plavbu za pokladom k Striebornému jazeru. Na ďalekú cestu si žiaci museli nakúpiť zásoby, kanoe a naučiť sa a zapamätať si, ktoré vodné živočíchy cestou nesmú loviť, pretože sú zákonom chránené. Cestou plnili rôzne úlohy a nakoniec sa šťastne dostali k pokladu.

Pani učiteľka Kuchárová a jej štvrtáci si okrem iného zahrali aj hru”Rodina, obchod, banka”, ktorou sa žiaci pomaličky pripravujú na dospelácky život. Ale hospodárenie s peniazmi je veru ťažký oriešok. Aj oni sa poriadne potrápili, aby ich rodinný rozpočet nebol v mínuse. Napriek tomu sa tešia na ďalšie kolá tejto hry.

 

TV Mistral

 

Mgr. Paligová