Pamätáte sa na kráľa menom Euritus I. Bohatý, na jeho manželku Euriku Márnivu a Centíkov ich detičky? Táto eurácka rodinka k nám znova prichádza a s ňou celotýždenný projekt Eurácke kráľovstvo 2.

Počas projektového týždňa sa budú vo všetkých triedach prvého stupňa realizovať aktivity v zmysle Národného  štandardu finančnej gramotnosti žiakov, ktorý vymedzuje šírku poznatkov, zručností a skúseností v oblasti finančného vzdelávania a manažmentu osobných financií s využívaním modelu Vysoko efektívneho učenia s dôrazom na rozvoj životných zručností – zodpovednosť, spravodlivosť, spolupráca, iniciatíva. Sprievodnými  aktivitami budú vyučovacie bloky v III. E triede, IV. E triede a jeden blok v školskom klube,  v ktorých  prebieha vyučovanie podľa modelu Vysoko efektívneho učenia/ ITV.