Prázdniny sa skončili  my sme sa opäť stretli na prahu našej školy. Začal sa nový školský rok 2013/2014.  Deň ako každý iný a predsa výnimočný.  Teplé letné dni nám už mávajú na rozlúčku  a my sa  plní zážitkov  a dobrodružstiev  vrháme do nového školského roka.  Aj keď sa mnohým do školy kráčalo ťažko, s úsmevom na tvári zdravili svojich spolužiakov i učiteľov.

Veď ako sa spieva v jednej piesni:  Keď niečo pekné končí, niečo pekné začína…

Tento deň bol výnimočný  hlavne pre našich najmenších – prvákov.  Tí odložili  svoje bábiky, autíčka, veď odteraz  bude školská aktovka ich vernou kamarátkou. Zasadnú do školských lavíc  a vydajú  sa na cestu objavov, poznania. Stanú sa z nich veľkí školáci.  Ich rúčky napíšu prvé písmená,  prečítajú prvé hlásky, slabiky …..   Popasujú sa s matematikou, prírodovedou, objavia v sebe výtvarný či športový talent. Že je toho príliš veľa?  Na tejto ceste poznania im budú pomáhať  pani učiteľky, rodičia, súrodenci i  starší spolužiaci.

Prvákov v  škole privítal nielen pán minister a pani riaditeľka školy, ale aj ich  triedne pani učiteľky.  Spoločne  im zaželali, aby  sa im v školských laviciach  páčilo, aby ich do školy viedli ľahké kroky  a aby  po celý školský rok i po tie ďalšie žiarili ako malé čisté slniečka………..