Harmonogram letného denného mestského tábora  v roku 2013

1. Turnus     1.7.-4.7.2013        IV. ZŠ, Ul. Komenského 1

2. Turnus  8. -12. 7. 2013       VI. ZŠ, Ul. Okružná 17 + II.ZŠ, Ul. J. Švermu

3. Turnus  15.-19.7. 2013          I.ZŠ, Ul. Moussona  4

4. Turnus 22.7.-26.7.2013       VII. ZŠ, Ul. krymská  5

5. Turnus  29.7.-2.8.2013         V.ZŠ, Ul. školská 2

Denný poplatok rodiča alebo zákonného zástupcu za žiaka je 6 eur, z toho Stravná jednotka je 2,19 eur, v čom je zarátaný obed, desiata a pitný režim.

Záujem o letný denný tábor nahlásiť do 21.6.2012 riaditeľovi školy.