29. 5. 2013 – 3. 6. 2013 sa naši žiaci spoločne so študentmi Gymnázia Pavla Horova v Michalovciach zúčastnili poznávacieho podujatia do CERNu.

Pri ceste za vedou a technikou žiaci navštívili  Technoramu vo Winterthure – interaktívne múzeum s fyzikálnymi pokusmi, ktoré  si mohli všetci vyskúšať . Prehliadka Ženevy s viacerými historickými budovami bola spojená s exkurziou v európskej organizácii pre jadrový výskum CERN, vo švajčiarskej Ženeve. Nezabudnuteľným zážitkom bol výlet lanovkou až do výšky 3842 m na vrchol Aiguille du Midi, takmer na rovnakej výškovej úrovni ako je najvyšší vrch Európy, MONT BLANC, ktorý bol takmer na dosah ruky.

Pri potulkách za vedou žiaci navštívili aj múzeum A. Einsteina v Berne.