S veľkým úspechom sa vrátila z celoslovenskej súťaže v rétorike pod názvom Štúrov Zvolen Soňa Pasuľková, žiačka VI.C triedy.

Táto súťaž je postupová, koná sa pod záštitou MŠ SR a jej poslaním je formovať vzťah mladých ľudí k rodnému jazyku a skvalitňovať ich rečnícky prejav.

Sonička súťažila v 1. kategórii (žiaci 4.-6. ročníka), kde je úlohou súťažiacich reprodukovať prečítaný úryvok (s dodržaním jeho kompozície a štylizácie, obsahovej správnosti, výstižnosti, výrazovej súvislosti, gramatickej presnosti, spisovnej výslovnosti…) a podľa vlastnej fantázie ho v stanovenom časovom limite aj dotvoriť, vypointovať.

Jej jazykový prejav z obsahovej i formálnej stránky, zaujímavú reprodukciu, dodržanie časového limitu, spôsob uvedenia textu, jednoznačné vypointovanie konca príbehu a celkový dojem odborná porota ohodnotila ako 3. najlepší, čo je nepochybne obrovským úspechom našej žiačky.

Srdečne blahoželáme.

 

Mgr. Mária Adamčíková

Diplom