Recitačná súťaž je venovaná významnému slovenskému básnikovi Pavlovi Országhovi Hviezdoslavovi. Predmetová komisia SJL každoročne v marci organizuje školské kolo tejto súťaže. Z roka na rok pribúdajú nové talenty a získavajú tak skúsenosti od starších, skúsenejších recitátorov. V tomto školskom roku boli úspešní títo žiaci:

II. kategória – próza:

1. miesto: Bianca Kristin Kelemenová, VI. D

2. miesto: Viktória Pradová, VI. A

Alexandra Pillárová, VII. C

3. miesto: Richard Nagy, V. D

poézia:

1. miesto: Soňa Pasuľková, VI. C

2. miesto: Kristína Bereščíková, VI. A

3. miesto: Kamila Kopernická, V. C

III. kategória – próza:

1. miesto: Antoni Grifo, VIII. C

poézia:

1. miesto: Michal Zajac, VIII. C

2. miesto: Natália Štundová, IX. D

 

Víťazi z každej kategórie našu školu reprezentovali v okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutočilo v dňoch 10. – 11. apríla 2013. Naši žiaci svoje recitačné nadanie úspešne prezentovali aj pred odbornou porotou v ZOS v Michalovciach, ktorá ich výkony ohodnotila takto:

II. kategória – próza:

2. miesto: Bianca Kristin Kelemenová, VI. D

poézia:

1. miesto: Soňa Pasuľková, VI. C

III. kategória – próza:

1. miesto: Antoni Grifo, VIII. C

poézia:

1. miesto: Michal Zajac, VIII. C

V krajskom kole HK, ktoré sa uskutočnilo  24. apríla 2013, získal ČESTNÉ UZNANIE  Michal ZAJAC z VIII.C .