Slnečný májový deň priniesol úspech našim žiakom, ktorí sa zúčastnili regionálneho kola súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. 3. 5. 2013 ako víťazi  zo Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach odchádzali:

I. kategória:

1. miesto: Soňa Pasuľková, VI. C

2. miesto: Viktória Pradová, VI. A

II. kategória:

1. miesto: Ľubomír Jurko, IX. D

Soňa Pasuľková a Ľubomír Jurko budú našu školu, ale aj región reprezentovať v celoslovenskom kole súťaže vo Zvolene 28. 5. 2013.