Don Bosco počas svojho života všetok svoj voľný čas venoval deťom. Bral ich z ulíc, vzdelával ich, učil ich základným prácam, veľa sa s nimi rozprával a nechýbala ani hra. Keď už boli veľkí, pomohol im nájsť prácu. Bol im stále poruke. Ak sa aj stalo, že sa niekto dal na zlé chodníčky, vždy mu pomohol opäť vstať a začať odznova.

Jeden deň v prítomnosti Dona Bosca mali možnosť prežiť aj žiaci našej školy. 12.4.2013 sa zúčastnili na svätej omši konanej pri príležitosti vystavenia relikvií Dona Bosca. Žiaci sa          na stretnutie veľmi tešili. Po svätej omši nasledovalo hodinové divadelné predstavenie. Zároveň si žiaci počas celého trvania tejto akcie mohli prezrieť sklenenú rakvu, v ktorej bolo uložené voskové telo Dona Bosca. Každý zo žiakov dostal v závere obrázok svätca a tiež koláčik, ktorý im ponúkli SALEZIÁNI, pokračovatelia myšlienky Dona Bosca. Žiaci odchádzali    z tohto stretnutia s množstvom zážitkov. Boli vďační za to, že sa mali možnosť zúčastniť       na takejto neopakovateľnej  udalosti.

 

Mgr. M. Pradová