Prostredníctvom tohto posolstva na Deň narcisov zástupcovia školského parlamentu oslovili takmer každého žiaka i zamestnanca našej školy.Vyzbierali tak magickú sumu 333 eur, ktorá bude použitá na realizáciu a podporu programov, aktivít a projektov v prospech onkologických pacientov, ich rodín i zdravej populácie.

ĎAKUJEME !

Mgr. A. Timková