Knihy sú mozaikou nápadov, škola kaleidoskopom žiakov, učiteľov, informácií, zaujímavostí a nápadov. Výborným nápadom bolo aj vytvorenie mega-leporela pod názvom Priateľstvo je pestrá mozaika. Žiaci každej triedy sa zapojili do projektu, pri ktorom premýšľali o význame slova priateľstvo. Vybraní žiaci namaľovali na základe svojho postoja  jednu stranu do obrázkovej knihy, ktorú doplnili aj slovne – myšlienkou, veršíkom o priateľstve. Pani učiteľky doplnili titulnú a zadnú stranu, zručný pán školník pospájal diely, a kniha je na svete! Leporelo krášli chodbu školy pri žiackom vchode. Dúfame, že každý, kto vkročí do budovy, ocení snahu a tvorivosť žiakov.

 

Mgr. R. Šafinová