Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach v rámci svojho pilotného projektu poskytuje vyskúšanú liečebnú metódu – oxygenoterapii. Bližšie informácie nájdete na priloženom letáku ako aj u  triedneho učiteľa svojho dieťaťa.

 

Leták