Dňa 25.marca 2013 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy v 1.kategórii (1.-4.ročník) v počte 30 súťažiach.

Víťazmi jednotlivých kategóriách boli:

 

POÉZIA:

1.miesto: Filip Savka, IV.A

2.miesto: Michaela Hríbová, III.D

3.miesto: Klára Mareková, III.A

 

PRÓZA:

1.miesto: Miriam Kotorová, IV.D

2.miesto: Andrea Romanová, IV.A

3.miesto: Nina Gombitová, III.C

 

Víťazom srdečne blahoželáme!