Dňa 20. 3. 2013 sa na ZŠ T. J. Moussona v Michalovciach uskutočnilo krajské kolo olympiády v ruskom jazyku. 50 súťažiacich bolo rozdelených do šiestich kategórií podľa počtu odučených hodín RJ a podľa veku. V tejto súťaži v kategórii A2 úspešne reprezentovali našu školu aj 2 naši žiaci.

Na 2. mieste sa umiestnil Peter Ďurkovič a hneď za ním na 3. mieste Vladimír Glosár – obaja žiaci VIII.D triedy, ktorých pripravuje pani učiteľka Mgr. Ľubica Ivanová.  Blahoželáme!

 

Mgr. Ľubica Ivanová