Žiaci 1. stupňa minulý týždeň  priam horeli nedočkavosťou. Tešili sa na príchod mestského policajta. Žiakom 1. a 2. ročníka porozprával o práci mestského policajta a svoje rozprávanie doplnil prinesenými ukážkami policajných pomôcok. S obdivom a rešpektom deti chytali do rúk policajnú tonfu, putá či baterku. Niektorí si aj vyskúšali nepriestrelnú vestu a prilbu. Tváre najmenších žiakov vzhliadali k policajtovi s obdivom i s rešpektom. Kládli mu zvedavé otázky, ktorých bolo neúrekom. Žiaci 3. a 4. ročníka si vypočuli  od policajta prednášku o aktuálnych problémoch dnešných detí. Šikanovanie,  záškoláctvo, ale aj alkohol a fajčenie boli hlavnou témou starších žiakov. Prednáška bola veľmi poučná a zaujímavá. Mestského policajta sme poprosili o návštevu budovy Mestskej polície v najbližšej dobe. Prisľúbil nám ukážku výcviku policajného psa, ale aj nazrieť do kamerového systému mesta. Už sa všetci tešíme!