26. 2. 2013 sa v našej škole uskutočnilo vyhodnotenie literárnych, výtvarných a multimediálnych prác zaslaných do súťaže Európa v škole.

Výsledková listina obvodného kola súťaže Európa v škole 2012 – 2013:

OK EURÓPA V ŠKOLE 2012-2013