Dňa 7.2.2013 sa uskutočnilo v CZŠ sv. Michala obvodné kolo Geografickej olympiády. Umiestnenie našich žiakov bolo veľmi dobré aj napriek silnej konkurencii. Žiaci vzorne reprezentovali našu školu, za čo im patrí poďakovanie. Umiestnenie našich žiakov:

1.  miesto : Matúš Vaľo, 8.c

2.  miesto : Lukáš Glaba, 9.c

2.   miesto : Boris Hamadej, 7.d

4.   miesto : Samuel Peťura,    6.d

5.   miesto : Marek Ihnát,         6.d

5.   miesto : Pavol Biačko,        5.d

5.   miesto : Martin Demko,      7.d

6.   miesto : Tomáš Olexa,          5.d

8.   miesto :  Natália Štundová,  9.d

9.   miesto:  Tomáš Baboš,          8.d

 

 

Traja naši žiaci, Matúš Vaľo, Boris Hamadej a Lukáš Glaba, postupujú do krajského kola Geografickej olympiády, ktoré sa uskutoční 10.4.2013. Držíme im palce.