Prevencia – najúčinnejší prostriedok

V rámci prevencie kriminality u dospievajúcej mládeže sa 50 žiakov 8. ročníka našej ZŠ spolu s triednymi učiteľkami zúčastnilo pojednávaní na Okresnom súde v Michalovciach.

Prejednávali sa trestné činy mladistvých – ublíženie na zdraví, krádež, poškodenie cudzieho majetku, čo výchovne pôsobilo i na našich ôsmakov, ktorí procesy so záujmom sledovali. Naše poďakovanie za ústretovosť a spoluprácu patrí predovšetkým JUDr. Stanislavovi Sojkovi, PhD., ktorý všetky pojednávania viedol a v prestávkach veľmi zaujímavo poukázal na najčastejšie javy kriminality mládeže a zároveň oboznámil žiakov s prácou sudcov.