Riaditeľstvo Základnej školy Okružná 17,071 01 Michalovce(VI.ZŠ), oznamuje rodičom, že  Zápis do 1. ročníka sa uskutoční od 15. januára do 15. februára 2013v čase od 8:00 do 15:30 hod.

 

Zápis do 1. ročníka