Termín zimných prázdnin 24.12.2012 – 7.1.2013. Prajeme príjemné prežitie zimných  prázdnin a stretneme sa 8.1.2013.