Výsledky pytagoriády  3.ročník

zúčastnených : 45 žiakov – z toho 11 žiakov z II.D

úspešných riešiteľov : 8

neúspešných : 37

Poradie:

  1. Rovder Matej      3.D    24 bodov
  2. Turňa Jakub        3.A    22 bodov
  3. Štofila Lukáš       3.D     22 bodov
  • Schottek Bruno   3.A    22 bodov

Výsledky pytagoriády  4 .ročník

zúčastnených :23žiakov

úspešných riešiteľov : 13

neúspešných : 10

Poradie:

1. Mečiar Michal                     4.D    23 bodov

  • Stanko Richard           4.D    23 bodov

2.  Kočiková Tatiana              4.D     22 bodov

  • Kalinová Natália          4.B      22 bodov
  • Kolesárová Michaela  4.B     22 bodov
  • Coričová Ľubomíra-     4.D    22 bodov
  • Kotorová Miriam –        4.D    22 bodov

3. Vapnár                                      4.A     21 bodov

  • Pavlík                                4.A      21 bodov