Eurácke kráľovstvo

Naša škola sa v tento predvianočný čas premenila na Eurácke kráľovstvo. V rámci projektového týždňa zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti sa žiaci 1. stupňa oboznamovali so základnými finančnými pojmami prostredníctvom inovačných metód –Integrovaného tematického vyučovania a daltonského vyučovania.

Aktivity prispôsobili pani učiteľky mladšiemu školskému veku – s kráľom Výmenníkom XX.  si vyskúšali výmenný obchod, spolu s Euronosičmi a Eurojedákmi robili grafy míňania a získavania peňazí, pripravovali biznis plány na záchranu Euráckeho kráľovstva… Na záver týždňa v škole pripravili kráľovskú galériu obrazov s obrazmi kráľovskej rodiny: kráľa Euritusa I. Bohatého, kráľovnej Euriky Márnivej, ministeriek a detí centíkov. Všetky aktivity viedli pani učiteľky cez sociálne zručnosti, aby žiaci pochopil, že peniaze si treba vážiť a narábať s nimi opatrne a múdro.

http://www.joj.sk/noviny-o-17-00/noviny-o-17-00-archiv/2012-12-20-noviny-o-17-00.html