Základná škola na ulici Okružnej 17 v Michalovciach pripravila projektový týždeň „EURÁCKE KRÁĽOVSTVO“ zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti.

POZVÁNKA – Poznaj svoje peniaze 2012