PRERUŠENIE ŠTRAJKU

Riaditeľstvo ZŠ Okružná 17, Michalovce oznamuje rodičom a žiakom, že štrajk na ZŠ Okružná 17 v Michalovciach sa prerušuje dňa 28.11.2012 o 18.00 hodine.

VYUČOVANIE SA ZAČNE DŇA 29.11.2012 (ŠTVRTOK)!