OZNÁMENIE O VYHLASENÍ ŠTRAJKU A JEHO ZAČATÍ

Členská schôdza našej Základnej organizácie za účasti aj nečlenov odborov dňa 19.11.2012 schválila uznesenie, ktorým vyhlásila u zamestnávateľa štrajk,ktorý sa začne dňa 26.11.2012 o 6.00 hod.

Členská schôdza sa stotožňuje s cieľom štrajku, ako ho vyhlásil Zväz.

Dôvodom vyhlásenia štrajku, je že vláda SR napriek výstražnému štrajku dňa 13. septembra 2012,nerieši dostatočne napĺňanie svojho Programového vyhlásenia pre školstvo v oblasti finančného zabezpečenia školstva a finančného ohodnotenia zamestnancov školstva.

Informáciu o dĺžke trvania štrajku získate 26.11. po 18.00 hod. na webovej stránke školy   www.zsokruzna.sk