Včielka robot

Programovateľný, robot Bee  bot je vhodný výukový nástroj pre základy programovania, programovacích jazykov , informatiky. V medzipredmetových aktivitách pomáha rozvíjať logické myslenie, priestorové myslenie a plánovanie. Žiaci 2.E triedy pomocou včielky robota hľadali samohlásky, ale aj poklad v slovenských   hradoch.

Mgr. M. Paligová