Urob pokus mladšiemu spolužiakovi

Chémia je veda, ktorá poháňa modernú civilizáciu, a to nielen vo forme pohonných hmôt, ale aj liečiv, pesticídov či kozmetiky. Príroda sama je obrovský chemický stroj a chémia je práve tou vedou, ktorá pomáha pochopiť, ako jednotlivé súčasti fungujú a prečo by príroda nemohla existovať v inej podobe.

Žiaci IX. C triedy pod vedením RNDr. Š . Sabolovej sa stali mladými experimentátormi a pripravili pre žiakov 4. ročníka zaujímavé pokusy z tejto oblasti.

RNDr. Š. Sabolová