Míľniky vedy a techniky

Dejiny techniky úzko súvisia s dejinami vedy, preto veľmi často sú chápané spolu – dejiny vedy a techniky. Je to súvislá reťaz objavov a vynálezov. Tak ako vynálezy môžu viesť k objavom, tak aj objavy môžu niekedy viesť k vynálezom. Túto myšlienku rozvíjali žiaci IX. C triedy, ktorí  formou prezentácií a projektov predstavili najvýznamnejšie vedecké a technické objavy zo začiatku 20. storočia.

Mgr. A. Nahálková