Na stránke školy pribudli ďalšie dve stránky a to Informatika a
stránka Školského klubu detí.
Prostredníctvom stránky Informatika Vás chceme informovať o aktivitách
na hodinách informatickej výchovy a informatiky. Chceme Vám prinášať
novinky, zaujímavosti prostredníctvom textu, ale aj obrazu. Dozviete
sa o činnosti žiakov na hodinách, sprostredkujeme Vám aj výsledky ich
práce. Zároveň chceme šíriť medzi žiakmi a rodičmi osvetu v oblasti IT
kriminality, ktorá je jedným z hlavných prvkov informatiky.
Prostredníctvom stránky Školského klubu detí Vás chceme informovať o
práci a aktivitách v našom klube. Dozviete sa ako trávia čas Vaše deti
v popoludňajších hodinách a získate dôležité informácie o fungovaní
ŠKD.