Po prázdninách znova ožilo niekoľko tisíc základných škôl. Medzi nimi aj tá naša, ktorá privítala všetkých žiakov a hlavne nových prváčikov. Čerství školáčikovia svoje nadšenie vôbec neskrývali. „Najviac som sa tešila na abecedu a tiež spolužiakov,“ povedala nám prváčka Ninka.

Žiakom urobil radosť náš ŠAŠO Šestko, ktorý vítal našich prváčikov s košíkom plný cukríkov. Sladké potešenie deti povzbudilo
a prvé slzičky hneď opadli. Sadli si do školských lavíc a prelistovali si šlabikár. Našim prváčikom prajeme v škole veľa úspechov, aby sa tu cítili ešte lepšie ako doma…veď škola je od dnešného dňa ich druhým domovom…