22. júna 2012 sa uskutočnil v ŠKD „Indiánsky deň“, ktorého sa zúčastnilo 65 detí II. VI. a VIII. oddelenia ŠKD.
Deti sa rozprávali o indiánoch, súťažili v hode šípom na terč, zdolávali indiánsku zátoku, vymýšľali indiánske mená,
hľadali poklad a vyrábali indiánske čelenky.