Dňa 3. 5. 2012 sa v spoločenskej miestnosti ZŠ Okružná 17 v Michalovciach uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie okresných kôl súťaží, ktoré organizuje naša škola – MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA, OLYMPIÁDA Z NEMECKÉHO JAZYKA A EURÓPA V ŠKOLE.
Najúspešnejší žiaci boli odmenení diplomami a hodnotnými vecnými i knižnými cenami.